• Thanh toán đúng số tiền và thời gian quy định theo hợp đồng/ email đặt hàng (bao gồm tiền sản phẩm và phí ship) đã thỏa thuận.
 • Đối với các đơn hàng có giá trị trên 1.000.000đ: khách hàng vui lòng thanh toán trước 30% giá trị đơn hàng (tối đa 1.000.000đ), số tiền còn lại thanh toán khi nhận hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành gửi hàng sau khi nhận được 30% thanh toán
 • Đối với khách hàng không có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử hoặc đơn hàng có giá trị dưới 20.000.000đ:
  • Thông tin chuyển khoản (tài khoản cá nhân):
   • Ngân hàng Techcombank: Tài khoản số 19036146239019 tại Chi nhánh Minh Khai – Hồ Chí Minh. Chủ tài khoản: ĐẶNG TRẦN QUỐC DŨNG
   • Ngân hàng Vietcombank: Tài khoản số 0181003371008 tại Chi nhánh Nhà Rồng. Chủ tài khoản: ĐẶNG TRẦN QUỐC DŨNG
 • Đối với khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn điện tử:
  • Chuyển khoản theo tài khoản của Công ty TNHH DLC Business & Manufacture có số tài khoản 0531002503244 tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Sài Gòn.
 • Riêng đối với khách hàng mới có đơn hàng giá trị trên 20.000.000 và muốn nhận hóa đơn điện tử, nhưng không có hợp đồng:
  • Khách hàng vui lòng thanh toán trước 30% giá trị đơn hàng (tối đa 1.000.000đ) tới tài khoản cá nhân đã nêu ở trên
  • Khi nhận hàng vui lòng thanh toán 100% giá trị đơn hàng (tối đa 1.000.000đ) theo tài khoản của Công ty TNHH DLC Business & Manufacture có số tài khoản 0531002503244 tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Sài Gòn
  • Chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán trước lại cho khách hàng theo tài khoản khách hàng đã thanh toán cho chúng tôi
 • CHÚNG TÔI KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG NHẬN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VỚI NHIỀU LỢI ÍCH VÀ THUẬN LỢI SAU NÀY!

TieuCuong.net