• Thanh toán 100% tiền mặt giá trị hàng hóa và phí giao nhận ngay khi nhận hàng đối với khách hàng không ký hợp đồng và giá trị đơn hàng thấp
 • Thanh toán đúng hạn theo hợp đồng.
 • Thanh toán được chia làm 2 đợt (theo thỏa thuận của 2 bên):
  • Đợt 1: Thanh toán tương đương khoảng 50% giá trị hợp đồng trong 02 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.
  • Đợt 2: Thanh toán giá trị hợp đồng còn lại trong 07 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận đủ số lượng sản phẩm theo như thỏa thuận của hai bên và hóa đơn chứng từ đầy đủ theo hợp đồng đã ký với bên B.
 • Phương thức thanh toán (theo thỏa thuận của 2 bên):
  • Tiền mặt: nếu số tiền dưới 20.000.000VNĐ (có thể chuyển khoản để thuận lợi cho 2 bên).
  • Chuyển khoản theo tài khoản của Công ty TNHH DLC Business & Manufacture theo số tài khoản 0531002503244 tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Sài Gòn nếu giá trị trên 20.000.000VNĐ.

TieuCuong.net