• Thanh toán 100% tiền mặt giá trị hàng hóa và phí giao nhận ngay khi nhận hàng đối với khách hàng không có hợp đồng
 • Thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đối với khách hàng có hợp đồng.
 • Phương thức thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp:
  • Nếu đơn hàng có giá trị dưới 20.000.000đ: tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau:
   • Ngân hàng Techcombank: Tài khoản số 19036146239019 tại Chi nhánh Minh Khai – Hồ Chí Minh. Chủ tài khoản: ĐẶNG TRẦN QUỐC DŨNG
   • Ngân hàng Vietcombank: Tài khoản số 0181003371008 tại Chi nhánh Nhà Rồng. Chủ tài khoản: ĐẶNG TRẦN QUỐC DŨNG
  • Nếu đơn hàng có giá trị trên 20.000.000đ: Chuyển khoản theo tài khoản của Công ty TNHH DLC Business & Manufacture theo số tài khoản 0531002503244 tại ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đông Sài Gòn.
 • Phương thức thanh toán đối với khách hàng cá nhân:
  • Nếu giá trị đơn hàng dưới 1.000.000đ: thanh toán tiền mặt ngay khi nhận hàng.
  • Nếu giá trị đơn hàng trên 1.000.000đ: Khách hàng vui lòng thanh toán trước 30% giá trị đơn hàng (tối đa 1.000.000đ), 70% còn lại thanh toán khi nhận hàng. Thông tin chuyển khoản:
   • Ngân hàng Techcombank: Tài khoản số 19036146239019 tại Chi nhánh Minh Khai – Hồ Chí Minh. Chủ tài khoản: ĐẶNG TRẦN QUỐC DŨNG
   • Ngân hàng Vietcombank: Tài khoản số 0181003371008 tại Chi nhánh Nhà Rồng. Chủ tài khoản: ĐẶNG TRẦN QUỐC DŨNG

TieuCuong.net