Email theo tên miền riêng
Hoạt động nhanh và ổn định với thời gian hoạt động 99%
Giao diện đẹp và chuyên nghiệp
Bảo mật với chứng chỉ số, mã hóa email một chiều và các bản ghi bảo mật
Hỗ trợ đầy đủ các loại kết nối POP3, IMAP, MAPI…
Chống spam, virus, bombmail
Tính năng trả lời email tự động
Cài đặt Catch All/ Mail Offline
Đa ngôn ngữ với hơn 30 ngôn ngữ
Máy chủ dự phòng trong mọi trường hợp
Không giới hạn dung lượng đính kèm, có thể thay đổi dung lượng đính kèm
Kiểm soát lưu lượng sử dụng, tăng dung lượng dễ dàng
Eco 1
12,000
Giá cũ: 19,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 1G
Danh sách email không giới hạn
Số lượng địa chỉ email: 1
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng
Eco 2
99,000
Giá cũ: 109,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 8G
Danh sách email không giới hạn
Không giới hạn địa chỉ mail
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng
Eco 3
139,000
Giá cũ: 159,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 16G
Danh sách email không giới hạn
Không giới hạn địa chỉ mail
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng
Eco 4
169,000
Giá cũ: 189,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 24G
Danh sách email không giới hạn
Không giới hạn địa chỉ mail
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng
Pro 1
329,000
Giá cũ: 359,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 48G
Danh sách email không giới hạn
Không giới hạn địa chỉ mail
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng
Pro 2
439,000
Giá cũ: 469,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 96G
Danh sách email không giới hạn
Không giới hạn địa chỉ mail
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng
Pro 3
549,000
Giá cũ: 579,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 128G
Danh sách email không giới hạn
Không giới hạn địa chỉ mail
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng
Pro 4
999,000
Giá cũ: 1,099,000/tháng
Dung lượng lưu trữ 256G
Danh sách email không giới hạn
Không giới hạn địa chỉ mail
Hệ thống bảo mật cao
Đặt hàng