Bảng giá Tên miền

Bảng giá tên miền Việt Nam

Ghi chú: Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.
Tên miền Đăng ký mới Gia hạn
.vn 670.000đ 460.000đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 570.000đ 360.000đ
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .health.vn | .int.vn | .ac.vn 370.000đ 210.000đ
tên miền địa giới hành chính 370.000đ 210.000đ
.pro.vn | .info.vn 280.000đ 160.000đ
.ai.vn 570.000đ 360.000đ
.id.vn 82.000đ 72.000đ
.io.vn 52.000đ 42.000đ
.name.vn 52.000đ 42.000đ
tên miền tiếng việt có dấu 52.000đ 42.000đ

Bảng giá tên miền Quốc tế

Ghi chú:
  • Giá chưa bao gồm VAT
  • Một số đuôi tên miền quốc tế có thể có giá cao hơn mức giá đưa ra ở trên, vui lòng nhân viên kinh doanh để có giá tốt nhất
Tên miền Đăng ký mới Gia hạn
.com340.000đ340.000đ
.net350.000đ350.000đ
.org349.000đ349.000đ
.top249.000đ249.000đ
.xyz345.000đ345.000đ
.asia349.000đ349.000đ
.site791.000đ791.000đ
.online791.000đ791.000đ
.info559.000đ559.000đ
.click285.000đ285.000đ
.store1.266.000đ1.266.000đ
.us 249.000đ249.000đ
.co.uk735.000đ735.000đ
.biz435.000đ435.000đ
.bz791.000đ791.000đ
.ws904.000đ904.000đ
.agency576.000đ576.000đ
.bargains712.000đ712.000đ
.cheap712.000đ712.000đ
.zone780.000đ780.000đ
.boutique780.000đ780.000đ
.pink475.000đ475.000đ
.blue475.000đ475.000đ
.red475.000đ475.000đ
.farm780.000đ780.000đ
.cc271.000đ271.000đ
.viajes1.107.000đ1.107.000đ
.limo1.220.000đ1.220.000đ
.mobi678.000đ678.000đ
.codes1.288.000đ1.288.000đ
.partners1.288.000đ1.288.000đ
.ink601.000đ601.000đ
.christmas983.000đ983.000đ
.blackfriday3.164.000đ3.164.000đ
.rest791.000đ791.000đ
.services780.000đ780.000đ
.vision780.000đ780.000đ
.fish848.000đ848.000đ
.tools780.000đ780.000đ
.parts780.000đ780.000đ
.industries780.000đ780.000đ
.pub680.000đ680.000đ
.community780.000đ780.000đ
.cleaning1.123.000đ1.123.000đ
.catering680.000đ680.000đ
.cards780.000đ780.000đ
.marketing780.000đ780.000đ
.holiday1.288.000đ1.288.000đ
.buzz1.130.000đ1.130.000đ
.photo678.000đ678.000đ
.gift407.000đ407.000đ
.guitars3.164.000đ3.164.000đ
.pics678.000đ678.000đ
.webcam633.000đ633.000đ
.trade316.000đ316.000đ
.bid316.000đ316.000đ
.events780.000đ780.000đ
.productions780.000đ780.000đ
.report509.000đ509.000đ
.supply443.000đ443.000đ
.supplies443.000đ443.000đ
.futbol288.000đ288.000đ
.reviews576.000đ576.000đ
.wiki601.000đ601.000đ
.eu 480.000đ480.000đ
.dance576.000đ576.000đ
.exposed443.000đ443.000đ
.democrat729.000đ729.000đ
.foundation724.000đ724.000đ
.ninja542.000đ542.000đ
.condos1.107.000đ1.107.000đ
.fo1.489.000đ1.489.000đ
.saarland678.000đ678.000đ
.tel 429.000đ429.000đ
.in678.000đ678.000đ
.name298.000đ298.000đ
.maison1.203.000đ1.203.000đ
.com.co271.000đ271.000đ
.net.co271.000đ271.000đ
.tienda1.203.000đ1.203.000đ
.flights1.203.000đ1.203.000đ
.tw1.413.000đ1.413.000đ
.com.tw1.413.000đ1.413.000đ
.net.tw1.413.000đ1.413.000đ
.org.tw1.413.000đ1.413.000đ
.nom.co271.000đ271.000đ
.cruises1.187.000đ1.187.000đ
.villas1.203.000đ1.203.000đ
.properties780.000đ780.000đ
.social780.000đ780.000đ
.rentals780.000đ780.000đ
.vacations780.000đ780.000đ
.immobilien729.000đ729.000đ
.de 510.000đ510.000đ
.xxx 3.322.000đ3.322.000đ
.works780.000đ780.000đ
.expert1.288.000đ1.288.000đ
.kiwi949.000đ949.000đ
.watch780.000đ780.000đ
.jp 3.108.000đ3.108.000đ
.cool780.000đ780.000đ
.build961.000đ961.000đ
.pw475.000đ475.000đ
.cn 859.000đ859.000đ
.photography576.000đ576.000đ
.technology576.000đ576.000đ
.com.cn 1.424.000đ1.424.000đ
.guru848.000đ848.000đ
.photos509.000đ509.000đ
.bike780.000đ780.000đ
.clothing780.000đ780.000đ
.holdings1.107.000đ1.107.000đ
.plumbing1.203.000đ1.203.000đ
.singles712.000đ712.000đ
.ventures1.288.000đ1.288.000đ
.camera1.356.000đ1.356.000đ
.equipment542.000đ542.000đ
.estate780.000đ780.000đ
.gallery443.000đ443.000đ
.graphics443.000đ443.000đ
.lighting509.000đ509.000đ
.contractors780.000đ780.000đ
.construction780.000đ780.000đ
.directory509.000đ509.000đ
.kitchen1.288.000đ1.288.000đ
.diamonds1.123.000đ1.123.000đ
.enterprises780.000đ780.000đ
.tips610.000đ610.000đ
.voyage1.203.000đ1.203.000đ
.recipes1.288.000đ1.288.000đ
.careers1.288.000đ1.288.000đ
.tattoo1.017.000đ1.017.000đ
.shoes1.288.000đ1.288.000đ
.sexy848.000đ848.000đ
.domains848.000đ848.000đ
.systems610.000đ610.000đ
.management509.000đ509.000đ
.center509.000đ509.000đ
.academy848.000đ848.000đ
.computer780.000đ780.000đ
.support576.000đ576.000đ
.email610.000đ610.000đ
.solutions576.000đ576.000đ
.training780.000đ780.000đ
.builders780.000đ780.000đ
.ca 1.085.000đ1.085.000đ
.repair780.000đ780.000đ
.camp1.288.000đ1.288.000đ
.glass1.110.000đ1.110.000đ
.education576.000đ576.000đ
.institute542.000đ542.000đ
.ceo 2.215.000đ2.215.000đ
.menu949.000đ949.000đ
.coffee780.000đ780.000đ
.florist729.000đ729.000đ
.house780.000đ780.000đ
.solar1.356.000đ1.356.000đ
.international576.000đ576.000đ
.dating1.288.000đ1.288.000đ
.bar1.582.000đ1.582.000đ
.capital1.288.000đ1.288.000đ
.engineering1.288.000đ1.288.000đ
.exchange780.000đ780.000đ
.gripe680.000đ680.000đ
.moda729.000đ729.000đ
.tax1.288.000đ1.288.000đ
.fund1.288.000đ1.288.000đ
.furniture1.288.000đ1.288.000đ
.claims1.288.000đ1.288.000đ
.finance1.288.000đ1.288.000đ
.insure1.288.000đ1.288.000đ
.bayern 848.000đ848.000đ
.lease1.187.000đ1.187.000đ
.university1.288.000đ1.288.000đ
.financial1.288.000đ1.288.000đ
.healthcare1.123.000đ1.123.000đ
.clinic1.288.000đ1.288.000đ
.dental1.123.000đ1.123.000đ
.surgery1.123.000đ1.123.000đ
.cash780.000đ780.000đ
.discount729.000đ729.000đ
.fitness780.000đ780.000đ
.digital848.000đ848.000đ
.church848.000đ848.000đ
.life780.000đ780.000đ
.guide780.000đ780.000đ
.surf655.000đ655.000đ
.beer655.000đ655.000đ
.direct780.000đ780.000đ
.place339.000đ339.000đ
.deals780.000đ780.000đ
.associates780.000đ780.000đ
.media848.000đ848.000đ
.kaufen729.000đ729.000đ
.consulting848.000đ848.000đ
.town780.000đ780.000đ
.toys1.288.000đ1.288.000đ
.nyc791.000đ791.000đ
.fail729.000đ729.000đ
.limited780.000đ780.000đ
.wtf780.000đ780.000đ
.care780.000đ780.000đ
.cooking655.000đ655.000đ
.country678.000đ678.000đ
.fishing655.000đ655.000đ
.horse655.000đ655.000đ
.rodeo185.000đ185.000đ
.vodka655.000đ655.000đ
.republican729.000đ729.000đ
.vet680.000đ680.000đ
.soy775.000đ775.000đ
.investments2.543.000đ2.543.000đ
.credit2.373.000đ2.373.000đ
.accountants2.373.000đ2.373.000đ
.loans2.373.000đ2.373.000đ
.schule475.000đ475.000đ
.gratis443.000đ443.000đ
.city509.000đ509.000đ
.reisen475.000đ475.000đ
.desi393.000đ393.000đ
.hiphop3.164.000đ3.164.000đ
.creditcard3.560.000đ3.560.000đ
.global1.780.000đ1.780.000đ
.nagoya475.000đ475.000đ
.tokyo481.000đ481.000đ
.yokohama481.000đ481.000đ
.pictures339.000đ339.000đ
.rocks407.000đ407.000đ
.audio3.164.000đ3.164.000đ
.juegos9.492.000đ9.492.000đ
.actor898.000đ898.000đ
.haus729.000đ729.000đ
.scot1.514.000đ1.514.000đ
.london949.000đ949.000đ
.vegas1.740.000đ1.740.000đ
.network576.000đ576.000đ
.sg 1.836.000đ1.836.000đ
.com.sg 1.836.000đ1.836.000đ
.com.au 848.000đ848.000đ
.net.au 848.000đ848.000đ
.io 1.627.000đ1.627.000đ
.cymru475.000đ475.000đ
.wales475.000đ475.000đ
.business362.000đ362.000đ
.rip441.000đ441.000đ
.football475.000đ475.000đ
.run509.000đ509.000đ
.diet3.164.000đ3.164.000đ
.help746.000đ746.000đ
.band576.000đ576.000đ
.video678.000đ678.000đ
.news678.000đ678.000đ
.world780.000đ780.000đ
.how791.000đ791.000đ
.gifts780.000đ780.000đ
.sarl680.000đ680.000đ
.market780.000đ780.000đ
.engineer780.000đ780.000đ
.hosting9.492.000đ9.492.000đ
.property3.164.000đ3.164.000đ
.casa268.000đ268.000đ
.yoga655.000đ655.000đ
.immo729.000đ729.000đ
.auction780.000đ780.000đ
.software780.000đ780.000đ
.rehab729.000đ729.000đ
.gives724.000đ724.000đ
.forsale780.000đ780.000đ
.money780.000đ780.000đ
.party316.000đ316.000đ
.science316.000đ316.000đ
.flowers3.164.000đ3.164.000đ
.chat780.000đ780.000đ
.style780.000đ780.000đ
.school780.000đ780.000đ
.wedding655.000đ655.000đ
.fashion655.000đ655.000đ
.garden655.000đ655.000đ
.fit655.000đ655.000đ
.plus780.000đ780.000đ
.sale780.000đ780.000đ
.army729.000đ729.000đ
.navy680.000đ680.000đ
.airforce680.000đ680.000đ
.express780.000đ780.000đ
.cafe848.000đ848.000đ
.team780.000đ780.000đ
.show780.000đ780.000đ
.dog1.288.000đ1.288.000đ
.date316.000đ316.000đ
.faith316.000đ316.000đ
.review316.000đ316.000đ
.love678.000đ678.000đ
.accountant633.000đ633.000đ
.download316.000đ316.000đ
.loan316.000đ316.000đ
.racing316.000đ316.000đ
.win316.000đ316.000đ
.lol678.000đ678.000đ
.quebec983.000đ983.000đ
.attorney1.123.000đ1.123.000đ
.lawyer791.000đ791.000đ
.dentist1.123.000đ1.123.000đ
.irish356.000đ356.000đ
.mortgage1.187.000đ1.187.000đ
.degree1.085.000đ1.085.000đ
.restaurant1.288.000đ1.288.000đ
.ltd576.000đ576.000đ
.delivery1.288.000đ1.288.000đ
.pizza1.288.000đ1.288.000đ
.coach1.288.000đ1.288.000đ
.memorial1.123.000đ1.123.000đ
.legal1.356.000đ1.356.000đ
.poker1.441.000đ1.441.000đ
.design1.107.000đ1.107.000đ
.apartments1.288.000đ1.288.000đ
.bingo1.203.000đ1.203.000đ
.tennis1.123.000đ1.123.000đ
.golf1.288.000đ1.288.000đ
.tours1.288.000đ1.288.000đ
.jewelry1.288.000đ1.288.000đ
.theater1.203.000đ1.203.000đ
.taxi1.288.000đ1.288.000đ
.hockey1.203.000đ1.203.000đ
.paris1.645.000đ1.645.000đ
.cricket633.000đ633.000đ
.green1.780.000đ1.780.000đ
.bio1.780.000đ1.780.000đ
.physio2.341.000đ2.341.000đ
.best509.000đ509.000đ
.energy2.373.000đ2.373.000đ
.tires2.237.000đ2.237.000đ
.adult3.322.000đ3.322.000đ
.porn3.322.000đ3.322.000đ
.archi1.780.000đ1.780.000đ
.gold2.373.000đ2.373.000đ
.reise2.237.000đ2.237.000đ
.casino3.560.000đ3.560.000đ
.sucks8.701.000đ8.701.000đ
.live678.000đ678.000đ
.college1.424.000đ1.424.000đ
.fans344.000đ344.000đ
.rent1.424.000đ1.424.000đ
.wine1.288.000đ1.288.000đ
.vin1.288.000đ1.288.000đ
.salon1.288.000đ1.288.000đ
.feedback9.153.000đ9.153.000đ
.tickets10.679.000đ10.679.000đ
.game9.492.000đ9.492.000đ
.mom819.000đ819.000đ
.theatre15.820.000đ15.820.000đ
.car61.020.000đ61.020.000đ
.auto61.020.000đ61.020.000đ
.games576.000đ576.000đ
.family678.000đ678.000đ
.hiv5.664.000đ5.664.000đ
.protection61.020.000đ61.020.000đ
.reit30.510.000đ30.510.000đ
.security61.020.000đ61.020.000đ
.cars61.020.000đ61.020.000đ
.group407.000đ407.000đ
.observer362.000đ362.000đ
.realty9.266.000đ9.266.000đ
.fm2.689.000đ2.689.000đ
.men316.000đ316.000đ
.stream316.000đ316.000đ
.blog655.000đ655.000đ
.uk 537.000đ537.000đ
.eu.com 475.000đ475.000đ
.cab729.000đ729.000đ
.charity724.000đ724.000đ
.coupons1.288.000đ1.288.000đ
.doctor2.373.000đ2.373.000đ
.fyi509.000đ509.000đ
.gmbh680.000đ680.000đ
.hospital1.187.000đ1.187.000đ
.jetzt475.000đ475.000đ
.mba729.000đ729.000đ
.movie7.289.000đ7.289.000đ
.plus.dpml.zone780.000đ780.000đ
.shopping780.000đ780.000đ
.soccer475.000đ475.000đ
.studio678.000đ678.000đ
.travel 2.882.000đ2.882.000đ
.co.com633.000đ633.000đ
.br.com1.044.000đ1.044.000đ
.cn.com949.000đ949.000đ
.ru.com949.000đ949.000đ
.sa.com949.000đ949.000đ
.jpn.com949.000đ949.000đ
.za.com1.044.000đ1.044.000đ
.gb.net249.000đ249.000đ
.uk.com689.000đ689.000đ
.uk.net689.000đ689.000đ
.us.com475.000đ475.000đ
.ae.org475.000đ475.000đ
.us.org475.000đ475.000đ
.se.net859.000đ859.000đ
.gr.com396.000đ396.000đ
.hu.net859.000đ859.000đ
.de.com475.000đ475.000đ
.com.de 158.000đ158.000đ
.jp.net237.000đ237.000đ
.in.net271.000đ271.000đ
.mex.com316.000đ316.000đ
.com.se278.000đ278.000đ
.radio.fm380.000đ380.000đ
.radio.am380.000đ380.000đ
.ooo633.000đ633.000đ
.storage15.820.000đ15.820.000đ
.miami407.000đ407.000đ
.law2.183.000đ2.183.000đ
.abogado848.000đ848.000đ
.boston452.000đ452.000đ
.gd848.000đ848.000đ
.vg848.000đ848.000đ
.fan1.017.000đ1.017.000đ
.ac1.627.000đ1.627.000đ
.bet509.000đ509.000đ
.pet475.000đ475.000đ
.promo475.000đ475.000đ
.llc848.000đ848.000đ
.ski1.288.000đ1.288.000đ
.lotto39.550.000đ39.550.000đ
.organic1.865.000đ1.865.000đ
.kim475.000đ475.000đ
.black1.441.000đ1.441.000đ
.lgbt1.187.000đ1.187.000đ
.shiksha446.000đ446.000đ
.app570.000đ570.000đ
.voto1.808.000đ1.808.000đ
.vote1.898.000đ1.898.000đ
.motorcycles848.000đ848.000đ
.boats848.000đ848.000đ
.autos1.695.000đ1.695.000đ
.yachts848.000đ848.000đ
.homes452.000đ452.000đ
.gay1.000.000đ1.000.000đ
.forum30.510.000đ30.510.000đ
.beauty452.000đ452.000đ
.hair452.000đ452.000đ
.makeup452.000đ452.000đ
.quest452.000đ452.000đ
.skin452.000đ452.000đ
.luxury1.017.000đ1.017.000đ
.coop2.486.000đ2.486.000đ
.uno610.000đ610.000đ
.cfd475.000đ475.000đ
.one455.000đ455.000đ
.it 1.017.000đ1.017.000đ
.dev475.000đ475.000đ
.qpon678.000đ678.000đ
.spa678.000đ678.000đ
.sh1.627.000đ1.627.000đ
.sbs271.000đ271.000đ
.kids651.000đ651.000đ
.giving724.000đ724.000đ
.lat678.000đ678.000đ
.dealer61.020.000đ61.020.000đ
.inc61.020.000đ61.020.000đ
.broker678.000đ678.000đ
.forex1.017.000đ1.017.000đ
.trading407.000đ407.000đ
.net.sg 1.836.000đ1.836.000đ
.org.au 848.000đ848.000đ
.au 848.000đ848.000đ
.org.sg 1.836.000đ1.836.000đ
.ai 10.396.000đ10.396.000đ
.com.ai 10.396.000đ10.396.000đ
.net.ai 10.396.000đ10.396.000đ
.org.ai 10.396.000đ10.396.000đ
.net.cn 1.424.000đ1.424.000đ
.org.cn 1.424.000đ1.424.000đ
.org.uk 735.000đ735.000đ
.me.uk 735.000đ735.000đ
.fr 989.000đ989.000đ
.id 1.153.000đ1.153.000đ
.hk 1.695.000đ1.695.000đ
.day461.000đ461.000đ
.website633.000đ633.000đ
.link285.000đ285.000đ
.me640.000đ640.000đ
.work217.000đ217.000đ
.contact305.000đ305.000đ
.vip373.000đ373.000đ
.club370.000đ370.000đ
.monster345.000đ345.000đ
.tv819.000đ819.000đ
.cam443.000đ443.000đ
.pro559.000đ559.000đ
.co700.000đ700.000đ
.today576.000đ576.000đ
.company309.000đ309.000đ
.host2.057.000đ2.057.000đ
.press1.550.000đ1.550.000đ
.space633.000đ633.000đ
.tech1.266.000đ1.266.000đ
.cloud475.000đ475.000đ
.fun791.000đ791.000đ
.art295.000đ295.000đ
.baby1.582.000đ1.582.000đ
.land780.000đ780.000đ
.icu362.000đ362.000đ
.cyou362.000đ362.000đ
.bond362.000đ362.000đ
.luxe509.000đ509.000đ

Dịch vụ miễn phí đi kèm

Managed DNS là dịch vụ quản lý các bản ghi cho tên miền của bạn. Bạn cần truy nhập vào dns.tieucuong.net để sử dụng dịch vụ.

Domain Forwarding được sử dụng khi bạn muốn link một tên miền đến một địa chỉ URL nào đó (mà bạn muốn người truy cập sử dụng một tên miền dễ nhớ).

Ví dụ: Địa chỉ một website của bạn khi chưa sử dụng domain forwarding là: https://123.123.123.123/sites/index.html hoặc https://hosting.free/sites/index.html. Một địa chỉ như vậy thật khó nhớ, khi sử dụng Domain Forwarding, người truy cập chỉ việc gõ địa chỉ: https://www.tenmiencuaban.com là có thể vào được website.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này miễn phí.

Email forwarding được sử dụng trong trường hợp bạn có một tên miền nhưng bạn muốn bất kỳ ai gửi email đến các địa chỉ liên quan đến tên miền đó (chẳng hạn: contact@tenmiencuaban.com, sales@tenmiencuaban.com) thì đều được forward (chuyển tiếp) đến một địa chỉ email mà bạn muốn (ví dụ: myemail@gmail.com, contact@outlook.com…).

Dịch vụ này tiện lợi ở chỗ bạn không cần có gói dịch vụ hosting nhưng vẫn sử dụng được email theo tên miền riêng.

Dịch vụ có thu phí

Giữ an toàn thông tin của bạn bằng cách mã hoá thông tin tên miền trong thông tin Whois công cộng, thông tin thật sẽ bị ẩn đi khi tiến hành tra cứu.

Registry lock/ Domain locking là dịch vụ khóa bảo mật tên miền ở cấp độ cao nhất là cấp Registry. Giúp tên miền được an toàn tuyệt đối trước các nguy cơ như bị Hack, đánh cắp hay can thiệp thay đổi thông tin.

Câu hỏi thường gặp

– Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là “địa chỉ Web” nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Tên miền được chia ra thành 02 phần:
+ Tên trang web. Ví dụ: tenmiencuaban
+ Phần mở rộng. Ví dụ: .vn
– Một Tên miền chỉ tương đương với một địa chỉ Web
– Tên miền có thể được chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác

Thời gian đăng ký tối thiểu cho một Tên miền là 01 năm. Thời gian cho phép gia hạn là trong khoảng từ 0-70 ngày tính từ ngày hết hạn tùy vào Tên miền. Vào thời điểm Tên miền hết hạn thì sẽ bị tạm khóa DNS và chạy về trang web mặc định do tổ chức cung cấp Tên miền quy định.
Hệ thống sẽ tự động thông báo gia hạn, giúp bạn chủ động hơn trong việc gia hạn Tên miền của mình.

– Tên miền không vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .vn, .com, .net,…
– Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-)
– Các khoảng trắng và các ký tự đặc biệt trong tên miền khác đều không hợp lệ
– Không thể bắt đầu bằng hoặc kết thúc tên miền bằng dấu trừ (-)
– Tên miền nên ngắn gọn, dễ nhớ, khó viết sai và không gây nhầm lẫn
– Tên miền nên liên quan đến tên thương hiệu hoặc lĩnh vực hoạt động