Hướng dẫn tạo biểu tượng tắt cho Windows

Bấm chuột phải vào khoảng trống của thư mục hoặc desktopDi chuyển con trỏ tới mục New trong danh sách xổ raChọn ShortcutTrong cửa sổ tạo biểu tượng tắt, chọn Browse.Chọn tới file/ thư mục cần tạo biểu tượng tắt, bấm OKNhập tên biểu tượng tắt và bấm FinishHoàn thành