• Nếu cung cấp không đúng số lượng và chất lượng khách hàng yêu cầu thì chúng tôi có trách nhiệm chỉnh sửa, thay đổi, khắc phục cho phù hợp
  • Mọi tranh chấp liên quan sẽ được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải. Nếu thông qua thương lượng và hoà giải mà hai Bên vẫn không thể giải quyết được tranh chấp thì một trong hai Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Tp. Hồ Chí Minh

TieuCuong.net