• Mục đích thu thập thông tin cá nhân
  • Nhằm mục đích liên hệ với khách hàng khi giao hàng
 • Phạm vi sử dụng thông tin
  • Nhằm mục đích liên hệ với khách hàng khi giao hàng
  • Liên lạc và giải quyết tranh chấp với khách hàng
 • Thời gian lưu trữ thông tin:
  • Không thời hạn, ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin
 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
  • CÔNG TY DLC BUSINESS & MANUFACTURE – Ban Quản Trị
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
  • CÔNG TY TNHH DLC BUSINESS & MANUFACTURE
  • 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo).

TieuCuong.net