Category Archives: Hướng dẫn

Hướng dẫn tạo biểu tượng tắt cho Windows

Bấm chuột phải vào khoảng trống của thư mục hoặc desktop Di chuyển con trỏ tới mục New trong danh sách xổ ra Chọn Shortcut Trong cửa sổ tạo biểu tượng tắt, chọn Browse. Chọn tới file/ thư mục cần tạo biểu tượng tắt, bấm OK Nhập tên biểu tượng tắt và bấm Finish Hoàn […]