Lưu trữ Danh mục: Bài viết

Wifi 6 là gì? Wifi 6E là gì? Sự khác biệt giữa Wifi 6 và 6E là gì?

Wi-Fi 6 là gì? Wi-Fi 6 là tên của Liên minh Wi-Fi cho công nghệ 802.11ax do IEEE định nghĩa, nó cung cấp khả năng truyền dữ liệu tốt hơn, hiệu quả hơn và nhanh hơn so với công nghệ Wi-Fi cũ. Không giống như 802.11ac, 802.11ax mới không chỉ hoạt động trên Wi-Fi 5GHz […]